Асонор® е разработен от водещи фармацевтични производители и учени в Холандия, Германия и Дания.

Асонор® е регистриран за:
“Намаляване или пълно премахване на силно хъркане с цел намаляване на разпространението на OSA,( обструктивна сънна апнея).”

Ефектът на Асонор® върху хъркането е клинично доказан и през 2005 г. е регистриран от здравните власти в ЕС в съответствие с изискванията на Директива 93/42 / ЕИО.

Клинични проучвания и медицина на доказателствата

Класификацията и документация за безопасността и ефекта срещу хъркането напълно съответстват на Директива 93/42 / ЕИО. Това означава, че здравните власти в Европа са одобрили, че Асонор® изпълнява: исканията за документация във връзка с класификацията на продукта свързаните с безопасността изисквания Продуктът и определената му цел се признават от съответните медицински органи и представляват референтната рамка за тази конкретна част от медицинската документация относно изпълнението и връзката между хъркането и OSA. Исканията за властите са посочени по-долу: класификация Позоваваме се на Директивата Член 1, Определения, Обхват (Директива 93/42 / ЕИО) Безопасност на продукта Позоваваме се на Приложение 1, Основни изисквания (Директива 93/42 / ЕИО) Производителност на продукта (определена цел) Позоваваме се на приложение 1 и приложение X, клинична оценка (Директива 93/42 / ЕИО)

Извън Европа Асонор® е одобрен от медицинските органи (Министерство на здравеопазването) в повече от 50 държави, включително САЩ, където Асонор® е регистриран през 2007 година.

Асонор® се произвежда в съответствие с насоките за производство на медицински изделия в обектите за производство на ДПП в Германия и Дания.
Няма известни или регистрирани странични ефекти от използването на Асонор®
В повечето страни Асонор® се предлага като извън болничен продукт и се предлага във водещи аптеки.
Асонор® се препоръчва при пациенти, които изпитват обикновено до тежко хъркане. Тези пациенти често страдат от умора през деня и / или суха лигавица и високо кръвно налягане.

Пациентът обикновено е мъж на възраст над 35 години с нездравословен начин на живот (стрес, тютюнопушене, алкохол и нездравословна храна). Нашият опит показва, и че все повече жени страдат от хъркане.

Асонор® е алтернатива на лазерното лечение и устройствата, които се използват в устата или носа през нощта. Много от нашите потребители на Асонор® са се оплакали, че тези устройства са неудобни.

Освен това съществуват известни рискове за здравето, които лазерната терапия поражда и има някои странични ефекти, които не могат да бъдат лекувани. Асонор® е широко приет доставчик на решение при хъркащи пациенти.

Международните проучвания показват, че хъркащите имат понижаване на качеството на живот с висок риск от сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане, стрес, намалена сексуална функция, обструктивна сънна апнея, главоболие и преждевременна смърт.